Sväté písmo

 

STARÝ ZÁKON

NOVÝ ZÁKON

Text tohto elektronického vydania Svätého písma

Starého a Nového zákona sa zhoduje s knižným

vydaním SSV a SÚSCM v Ríme z roku 1995.

Súhlas s vydaním na CD udelil Biskupský úrad Prešov

pod č. 3168/2000.

 

Programovanie - © Marko Semeš

www.semes.sk