Zo spodného okraja modrého štítu vyrastajúci zlatý lev v striebornej zbroji, na ramene s červeným štítom so znamením strieborného dvojitého kríža držiaci striebornú halapartňu na zlatej rukoväti. Spod točenice na uzatvorenej turnajovej prilbe splývajú tu i tam modro-zlaté prikrývadlá. Klenotom je dvoma zlatými dubovými ratolesťami ovenčená strieborná veža, na cimburí so striebornou holubicou v červenej zbroji v zobáku so zlatou ratolesťou.