My dear late first wife

Moja drahá zosnulá prvá manželka

JUDr. Alžbeta Semešová born: Leitmannová