Som autorom a registrátorom druhej civilnej vlajky SR – vlajky Slovenského námorného jachtingu.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na náš návrh dňa 13.02.2006 Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR schválila a odporučila na zapísanie do HR SR Vlajku Slovenského námorného jachtingu.

Doteraz ešte nikdy nebola úradne schválená v Slovenskej republike vlajka, ktorú by slovenskí občania mohli vztyčovať na prenajatých plavidlách bez rizika porušenia bežných pravidiel alebo zákonov iných štátov.

Vlajka bola schválená v tvare plamenca, t.j. vo forme klubovej vlajky (club flag, house flag), tak aby ju bolo možné vztyčovať na plavidlách registrovaných v inej krajine ako v Slovenskej republike. Schválením a používaním tejto vlajky na prenajatých rekreačných plavidlách sa predíde situáciám, kedy by bolo neprimerané ba až neprípustné vztyčovať Slovenskú vlajku na plavidle registrovanom v inom štáte.

Hlavným znakom Vlajky Slovenského námorného jachtingu je Štátny znak SR, podľa ktorého je na prvý pohľad zrejmé, že osoba, ktorá vlajku používa pochádza zo Slovenskej republiky. Vztýčením tejto vlajky na plavidle, na mieste primeranom je tvaru (klubová vlajka) môže prenajímateľ plavidla vyjadriť verejne svoju príslušnosť ku Slovenskej republike.

Oficiálny popis vlajky:

Vlajka Slovenského námorného jachtingu má podobu položeného rovnostranného trojuholníka s kratšou (rahnovou) stranou. Pomer strán šírky listu k jeho dĺžke je 2:3. List vlajky je modrý so zlatým (žltým) lemom. V strede listu je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky v zlatom (žltom) leme. Výška štátneho znaku sa rovná polovici výšky listu vlajky. Lem je široký jednu stotinu dĺžky listu vlajky.

Doplnenie popisu:
1. Štátny znak nemá čierne lemovanie okolo kríža a vrchov – vrchy sú lemovane bielou farbou, kríž len biely (odôvodnenie – kríž neprechádza cez bielu farbu).
2. Pomer výšky znaku ku listu vlajky – polovica.(radšej väčší ako menší – tak ako bol vyobrazený – aby bol výrazný.)
3. MODRÁ FARBA – po dohode s Heraldickým registrom – modrá ma taký istý odtieň ako modrá farba na štátnej vlajke SR.
4. Lemovanie – Štátny znak – úzke, lemovanie – celá vlajka – dvojnásobok šírky lemovania znaku.

Symboly Slovenského námorného jachtingu sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou W-94/2006.