Marburg vírus + Nairo vírus
Milí priatelia, milí užívatelia programu URMIUM. Tento článok je určený vám.
V poslednom čase sa v správach veľmi často zjavujú príspevky o vykonaných testoch na coronu…
Bežné správy sú superlatívne keď hovoria o popise a výsledkoch týchto bio-testov.
Podrobné odborné popisy týchto testov sú však veľmi „rezervované“.
Určite sa zhodneme na tom, že všetci hovoria o testovaní corona vírusu.

Nepočul som, že by hovorili o tom, že testujú SARS – veď je to predsa oficiálne SARS COV-2.

Doplňujúca otázka by mohla znieť: „Čo obsahuje – syndróm – SARS“?
Čo hovorí program URMIUM o testovaní vzťahov medzi coronou a inými súvisiacimi patogénmi?
Najprv si podrobne pozrite obrázky.
Pri analýze v program URMIUM 2020 mi v programe vyskočili zvláštne súvislosti.
Corona a SARS.
Corona a Filovirus Ebola.


Corona a Španielska chřipka.
Corona a Respirační syncytiální virus.
Corona a Rotavirusová infekce


a následne vzťahy medzi
Filovirus Ebola a Marburg virus


Filovirus Ebola a Nairo virus a vzťah


Nairo (+Marburg) virus a Hemolýza (mikroorganizmy ktoré môžu spôsobiť hemolýzu).


Poviete si, že sú to šialené kombinácie.
Chyba.
Program Urmium neklame.
Program neposudzuje subjektívne. Iba porovnáva hodnoty.
Pozrime sa na všeobecné príznaky ťažkej fázy corony… sú to: „krvné zrazeniny“.
Staršie dostupné informácie sa veľmi rezervovane zmieňovali o nejakých následkoch infekcie coronou…

V priebehu posledných týždňov boli tieto informácie „inovované“ a „prepísané“ podľa nových scénarov = veľmi čudný vedecký postup.
Čo hovoria dostupné informácie o porovnaní najťažšej fázy corony… a iných patogénov:
Ebola virus: …“je to hemoragická horúčka“.
Nairo virus: …“Krymská – Kongo hemoragická horúčka“ …
Marburg virus: …“Spôsobuje hemoragickú horúčku“…
Program URMIUM jasne ukazuje vzťahy medzi coronou… a SARS a Ebola, Marburg a Nairo virusom.
Tu môžete vidieť výsledok jedného vegetotestu Nairo virusu v „pľúcnom tkanive“.


Kontrolujte prosím Marburg + Nairo virus pri testoch na coronu…

Pre mňa je program URMIUM s jeho obrovskou databázou pri meraní a výsledkoch

jediný dôveryhodný zdroj na určenie vplyvu corony… a súvisiacich patogénov na ľudské telo.