I am the author of the first digital Slovak Catholic Bible on CD with the permission of the GK bishop in Prešov – Slovakia.

Som autorom prvej digitálnej slovenskej katolíckej biblie na CD s povolením GK biskupstva v Prešove.

Biblia na CD